menu

Flex B.V. Oprichten

Vanaf oktober 2012 is de Stamrecht BV ingeruild voor de zogenaamde Flex BV. Voorheen was het zo dat u bij het oprichten van een BV een minimum kapitaal nodig had van € 18.000,-. Dit is bij aanvang van de Flex BV geheel afgeschaft. Tegenwoordig kunt u al een BV oprichten met slechts 1 eurocent kaptiaal. Voorwinde Notariaat Amsterdam helpt u graag bij het oprichten van een Flex BV!

Wanneer u een bedrijf wilt oprichten heeft u de keuze uit verschillende rechtsvormen. Voorheen kozen veel ondernemers niet voor de BV vanwege de strenge eissen. Dankzij de wetswijziging van 1 oktober 2012 is dit niet meer nodig.

Flex BV wetgeving en wijzigingen

Door het flexibiliseren en vereenvoudigingen van het BV-recht zijn er een aantal zaken veranderd. Het is tegenwoordig eenvoudiger om een BV op te richten. Voor BV's van vóór 1 oktober 2012 geldt dat de statuten hiervan aangepast kunnen worden zodat u daarmee ook kunt profiteren van de nieuwe mogelijkheden. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijktste wijzigingen:

  • 1. Aandeelhouders hebben meer vrijheid bij de inrichting van de statuten.
  • 2. Het verplichte startkapitaal van € 18.000,- is komen te vervallen.
  • 3. De bankverklaring en de accountantscontrole bij de inbreng is afgeschaft.
  • 4. Het is mogelijk om te kiezen voor vrij overdraagbare aandelen.
  • 5. Het is eenvoudiger om buiten de algemene vergadering besluiten te nemen.
  • 6. Het is mogelijk om te werken met aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht.

Wat doet de notaris bij het oprichten van een BV?

De notaris van Voorwinde Notariaat Amsterdam legt de statuten van de BV voor u vast in de oprichtingsakte. In de statuten zijn ondermeer de volgende zaken opgenomen:

  • - het nominale bedrag van de aandelen;
  • - de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
  • - de bevoegdheden van de diverse organen en de manier waarop zij vergaderen;
  • - de regels voor de overdracht van aandelen.

Om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen moet de nieuwe BV worden ingeschreven in het Handelsregister. Voorwinde Notariaat Amsterdam begeleidt u bij deze inschrijving.

Vraag direct een offerte aan >>

Informatie of offerte aanvragen?

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of vraag vrijblijvend een offerte aan. Wij helpen u graag.

Neem telefonisch contact op:
Tel. 020 305 98 55

Contact

Nijenburg 2a, 1081 GG Amsterdam
Tel.020-3059855
Fax.020-3059858

Blijf op de hoogte

Gratis tips en het laatste nieuws ontvangen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.
U dient een geldig e-mail adres op te geven

Maak kennis met ons team

Er staat een team van ervaren professionals voor u klaar.  Maak kennis met ons team