menu

Oprichten Personenvennootschap

Een personenvennootschap wordt opgericht per overeenkomst. Dit kan een onderhandse overeenkomst zijn of een akte opgemaakt door een notaris. Voorwinde Notariaat Amsterdam helpt u verder met het oprichten van een personenvernootschap.

In de overeenkomst voor het oprichten van een personenvenootschap leggen de verschillende (rechts)personen vast dat ze gezamenlijk een onderneming voeren en wat ze ieder inbrengen in die gezamenlijke onderneming.

Er zijn 3 vormen van personenvennootschappen:

  • - Stille vennootschap;
  • - Openbare vennootschap;
  • - Commanditaire vennootschap.

Stille vennootschap

De stille vennootschap lijkt op de vroegere maatschap. Naar buiten toe is (bijna) niets zichtbaar van een samenwerking, de vennoten sluiten in principe op eigen naam transacties (maar brengen kosten en baten bij de vennootschap in), de vennoten zijn bevoegd om handelingen voor de vennootschap te verrichten op basis van volmacht, iedere vennoot is in beginsel aansprakelijk voor gelijke delen, voor de vennootschap heeft wel afgescheiden vermogen maar heeft geen rechtspersoonlijkheid.

Openbare vennootschap

De openbare vennootschap lijkt op de vroegere VOF. Een openbare vennootschap (OV) kan zowel een beroep als een bedrijf zijn, wordt gevoerd onder gemeenschappelijke naam. Bovendien moet de OV op een duidelijke wijze naar buiten optreden, vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel en zijn in principe ieder vertegenwoordigingsbevoegd voor de OV, er is wel een afgescheiden vermogen, maar in beginsel geen rechtspersoonlijkheid, de rechtspersoonlijkheid kan (later) wel worden toegevoegd aan de OV.

Commanditaire vennootschap

Is een openbare vennootschap (OV) met één of meer gewone (beherende) vennoten én één of meer stille (commanditaire) vennoten, anders dan de beherende vennoten, zijn de commanditaire vennoten tot niet meer aansprakelijk dan het bedrag van hun inbreng. Echter, commanditaire vennoten mogen dan geen openbare handelingen (daden van beheer) voor de CV verrichten de beherende vennoot brengt niet alleen “arbeid” in. Naast het werk dat hij voor de CV verricht, moet hij ook in andere vorm inbreng leveren. Bijvoorbeeld geld of goederen. De CV kan ook rechtspersoonlijkheid krijgen.

Wel of geen rechtspersoonlijkheid?

U kunt ervoor kiezen om een personenvennootschap te starten met rechtspersoonlijkheid. Dat kan alleen bij openbare of commanditaire vennootschap. Daarvoor moeten wel de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • - De vennootschap is een rechtspersoon;
  • - Oprichting moet bij notariële akte;
  • - De vennootschap is eigenaar van het (eigen) vermogen;
  • - De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Een personenvennootschap kan opgericht worden met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Rechtspersoonlijkheid

Rechtspersoonlijkheid leidt er toe dat (de onderneming van) de personenvennootschap een zelfstandige drager van rechten en verplichtingen is en zelf over eigen vermogen beschikken kan. Crediteuren van de personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid kunnen zich verhalen op dit eigen vermogen. Het privé-vermogen van de personen die bij de personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid betrokken zijn staat daar in principe los van.

Vraag direct een offerte aan >>

Informatie of offerte aanvragen?

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of vraag vrijblijvend een offerte aan. Wij helpen u graag.

Neem telefonisch contact op:
Tel. 020 305 98 55

Contact

Nijenburg 2a, 1081 GG Amsterdam
Tel.020-3059855
Fax.020-3059858

Blijf op de hoogte

Gratis tips en het laatste nieuws ontvangen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.
U dient een geldig e-mail adres op te geven

Maak kennis met ons team

Er staat een team van ervaren professionals voor u klaar.  Maak kennis met ons team